2010-08-21

“Pasaulio pramonės darbininkų” (IWW) konstitucijos preambulė

Dirbančiųjų ir darbdavių klasės neturi nieko bendro. Taikos nebus tol, kol milijonams dirbančiųjų į akis žvelgs alkis ir skurdas, o tai, kas geriausia, gyvenime gaus darbdavių klasę sudaranti mažuma. Kova tarp šių dviejų klasių turi vykti tol, kol pasaulio dirbantieji susiorganizuos kaip klasė, perims į savo rankas gamybos priemones, panaikins darbo sistemą ir gyvens harmonijoje su žeme.
Mes matome, kad pramonės valdymą sutelkus į vis mažiau rankų, profesinės sąjungos nebepajėgia kovoti su vis labiau augančia darbdavių klasės galia. Profsąjungos sukuria tokią padėtį, kai tarpusavyje kiršinami tos pačios pramonės šakos darbuotojai padeda darbdaviams vieni kitus triuškinti kovose už aukštesnį atlyginimą. Dar daugiau, profsąjungos padeda darbdavių klasei priversti dirbančiuosius tikėti, kad dirbančiųjų klasė turi bendrų interesų su savo darbdaviais.
Pakeisti šias sąlygas ir įtvirtinti dirbančiųjų klasės interesus galima tik tokioje organizacijoje, kurios visi nariai, dirbantys bet kokioje pramonės šakoje, o jei tai būtina – visose pramonės šakose, nustoja dirbti bet kurioje atšakoje paskelbus streiką ar lokautą. Taip skriauda vienam žmogui paverčiama visų skriauda.
Vietoj konservatyvaus lozungo „Teisingas uždarbis už teisingą darbą“, mes turime iškelti naują šūkį „Panaikinkime darbo sistemą“.
Istorinė dirbančiųjų klasės misija – nusikratyti kapitalizmo. Gamintojų armija turi būti organizuojama ne tik kasdieninei kovai su kapitalistais, bet ir tam, kad gamyba vyktų po kapitalizmo sugriovimo. Organizuodamiesi pramonėje, mes kuriame naujos visuomenės struktūrą senosios visuomenės kevale.

Prisijunkite prie IWW šiandien!

IWW yra visų dirbančiųjų profsąjunga, profsąjunga skirta organizavimuisi darbovietėse, pramonės įmonėse ir bendruomenėse. Taip bus galima ir pasiekti geresnių sąlygų šiandien, ir kurti pasaulį, kuriame nebus bosų, pasaulį, kur gamybą ir paskirstymą organizuosime mes patys, dirbantieji, atsiliepdami į visos visuomenės, o ne saujelės išnaudotojų poreikius.
Mes esame Pasaulio pramonės darbininkai, nes organizuojamės pramonėje – tai yra, užuot skirstęsi pagal skirtingas pramonės šakas, visi dirbantieji organizuojasi į vieną profsąjungą – tik taip galime įtempti jėgas bendrai kovai prieš bosus.
Kai 1905 buvo įkurta IWW, mes supratome, kad reikia kurti tikrą tarptautinį profsąjungų judėjimą. Tik taip įmanoma pasipriešinti pasaulinei bosų galiai ir stiprinti dirbančiųjų galimybes solidarizuotis su mūsų dirbančiais draugais, nesvarbu, kur jie gyventų.
Mes esame profsąjunga, atvira visiems dirbantiesiems, nesvarbu, ar IWW turi teisę atstovauti jus jūsų darbovietėje. Mes organizuojame dirbančiuosius, o ne darbovietes, suprasdami profsąjungų judėjimą ne kaip būdą gauti valdžios sertifikatus ar darbdavių pripažinimą, bet kaip dirbančiųjų sambūrį, leidžiantį spręsti mūsų bendras problemas. Kartais tai reiškia streikus ar sutarties pasirašymą, kartais – atsisakymą dirbti naudojant nesaugius mechanizmus arba klausyti boso nurodymų, tiesiog nedirbant. Kartais tai reiškia agitaciją dėl tam tikrų problemų arba nusiskundimus tam tikroje darbovietėje arba visoje pramonėje.
Kadangi IWW yra demokratinė organizacija, ją valdo visi jos nariai, sprendimus dėl to, kokias problemas svarstyti ir kokias taktikas rinktis, priima visi tiesiogiai įsitraukę dirbantieji.

IWW Europoje:


Suomija

Helsinki: Reko Ravela, Otto Brandtintie 11 B 25, 00650; iwwsuomi@helsinkinet.fi

Vokiškai kalbančios šalys

IWW German Language Area Regional Organizing Committee (GLAMROC):
Post Fach 19 02 03, 60089, Frankfurt/M, Germany iww-germany@gmx.net

Austrija: iwwaustria@gmail.com
www.iwwaustria.wordpress.com

Frankfurtas prie Maino: iww-frankfurt@gmx.net.

Giotingenas: iww-goettingen@gmx.net.

Kelnas: stuhlfauth@wobblies.de.

Miunchenas: iww.muenchen@gmx.de

Liuksemburgas: ashbrmi@pt.lu , 0352 691 31 99 71
Šveicarija: IWW-Zurich@gmx.ch

Graikija

Atėnai: Themistokleous 66 Exarhia Athens iwgreece@iww.org

Nyderlandai: iww.ned@gmail.com

IWW puslapis internete:

Dar apie IWW

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą